Wat is subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tranches intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor dienen zij een scholingsplan op te stellen. De activiteiten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  • Kwalificerend beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • Kwalificerend beroepsonderwijs: hbo duaal;
  • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen);
  • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen);
  • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen).

De opleidingstrajecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn voor professionals in Zorg en Welzijn die werkzaam zijn in de cliĆ«ntenzorg (primair proces). Deze worden specifiek gepubliceerd op de landelijke website www.SectorplanPlus.nl. In aanvulling op de cliĆ«ntgebonden functies worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders (die de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden) gesubsidieerd.