Waarom SectorplanPlus?

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. WZW is in de regio zuid-, midden- en west Gelderland hoofdaanvrager.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in de sector met bijna 200.000 personen. Als we nu niets doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 medewerkers. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Het behoud van mensen voor de sector is minstens zo belangrijk. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in Zorg en Welzijn te kunnen ondervangen. Om de geformuleerde ambitie te bereiken is het nodig om buiten de gebaande paden en bestaande functies te denken.