Aanvraag procedure tweede tijdvak

Tweede tijdvak
Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend van 15 mei 2018 tot en met 15 juni 2018. Vanaf 1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start gaan. Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

Na goedkeuring van uw aanvraag wordt er een overeenkomst gesloten tussen uw organisatie en WZW. Voor leden van WZW is er een korting op de overheadkosten. Zowel leden als niet-leden van WZW kunnen aanvragen.

Zie voor meer informatie over het proces en de eisen dit document.


Eerste tijdvak
De aanvraag van het eerste tijdvak liep van 21 november 2017 tot en met 5 december 2017 via www.SectorplanPlus.nl. De aanvraag van dit tijdvak bestond uit het aanleveren van organisatiegegevens, de contactpersoon en aantallen met betrekking tot het opleidingsproject.