Aanvraag procedure eerste tijdvak

Het loket voor SectorplanPlus is gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor het eerste tijdvak. De aanvragen worden geanalyseerd en uiterlijk medio december wordt er meer bekend over de vervolgstappen.

De aanvraag van het eerste tijdvak liep van 21 november 2017 tot en met 5 december 2017 via www.SectorplanPlus.nl. De aanvraag van dit tijdvak bestond uit het aanleveren van organisatiegegevens, de contactpersoon en aantallen met betrekking tot het opleidingsproject. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt er een overeenkomst gesloten tussen uw organisatie en WZW. Voor leden van WZW is er een korting op de overheadkosten. Zowel leden als niet-leden van WZW kunnen aanvragen.

Zie voor meer informatie ook de factsheet.

AANVRAAGPROCEDURE EN PROGRAMMA VAN EISEN EERSTE TIJDVAK.